Tudor Benga pentru Presedintia Consiliului Judetean Brasov Alianta USR PLUS
Salut!

Sunt Tudor Benga, deputat neafiliat și fondator al Uniunii pentru Reforma Statului

Hai să reformăm România împreună!​

La peste 30 de ani de la Revoluție și 15 de la admiterea în Uniunea Europeană, România e o țară mult schimbată în bine, cu o economie de 7 ori mai mare decat in 1990, un sector privat performant, oameni și companii competitive într-o economie deschisă și o societate civilă tot mai activă și angajată. 

Din păcate însă statul român și sectorul public în general rămân prea puțin schimbate, ba chiar refractare modernizării și evoluției societății. De la nivel guvernamental până la ultima instituție, adesea statul român nu funcționează pentru binele comun, pe bază de principii, reguli și transparență, ci mai degrabă în folosul unor grupuri mici de interese, pe bază de bun plac, arbitrariu și relații de putere. Statul român perpetuează adesea un sistem care frânează dezvoltarea și încurajează doar profitul și extragerea de resurse pentru cei “cu acces”.

Iar organizarea strâmbă a statului și a sectorului public pornește de la faptul că partidele românești sunt ele însele “cluburi închise”, controlate de mici găști de “baroni” politici. Sistemul politic în general și legislația electorală pun nenumărate piedici în accesul și dezvoltarea unei clase politice mai performante.

Candidăm în Brașov și București

Vă cer sprijinul pentru candidatura mea și a colegilor mei din Uniunea pentru Reforma Statului pentru a fi vocea voastră rațională, pragmatică și asumată în administrația locală și pentru a opri trozneala partinica ce ține Brașovul cu frâna de mână trasă. Avem nevoie de semnătura voastră pentru a fi prezenți pe buletinul de vot.

Cum ne poți ajuta?

  1. Descarcă formularele de mai jos. ⁠
  2. Strânge semnături de la familie, prieteni, colegi, vecini.
  3. Adu listele la Librăria Okian din Piața Sfatului de luni până vineri între orele 9.00-17.00 fie la cortul nostru de pe Bd Eroilor vis a vis de Modarom de luni până vineri între 17.00 – 20.00. În week-end-uri vom avea program prelungit la cortul de la Modarom. De asemenea putem veni noi să ridicăm formularele completate de la voi iar pentru asta și orice alte întrebări vă rugăm să ne contactați la 0725.109699.

8 Reforme

pentru modernizarea României

1. REFORMA

Electorală

pentru a facilita participarea cetățenilor în întreg actul politic prin reducerea tuturor barierelor de intrare în politică precum și prin egalizarea regulilor de joc de la finanțarea publică discriminatorie până la statutul diferențiat al aleșilor publici. 

2. REFORMA

Administrativ teritorială

pentru a facilita participarea cetățenilor în întreg actul politic prin reducerea tuturor barierelor de intrare în politică precum și prin egalizarea regulilor de joc de la finanțarea publică discriminatorie până la statutul diferențiat al aleșilor publici.

3. REFORMA

Instituțiilor de Arbitraj și Reglementare

AEP, CNA, ANRE, ANCOM, ASF, Curtea de Conturi, și multe alte instituții nominal independente și cu rol de arbitru trebuie reformate astfel încât să-și poată îndeplini rolul pe bază de competență și autonomie reală, nu în funcție de afinitățile celor numiți în funcție și de interesele actorilor politici care i-au numit acolo. 

4. REFORMA

Serviciilor Secrete

Este necesară exercitarea reală a controlului parlamentar asupra serviciilor de informații precum și separație clară între zonele de acțiune ale personalului din aceste instituții. Suspiciunile de implicare consistentă în alte zone ale statului, precum politica sau justiția, creează vulnerabilități majore societății în ansamblu și trebuie adresate deschis și transparent. 

5. REFORMA

Companiilor de stat

De la listarea unor pachete de acțiuni ale companiilor de stat pe bursă până la criteriile și procedura de numire a managementului acestor companii, o serie întreagă de reforme sunt necesare pentru a îmbunătăți atât performanța financiară cât și guvernanța acestui sector al economiei românești. 

6. REFORMA

Pensiilor și a cheltuielilor statului

De la pensiile speciale la sustenabilitatea pe termen lung a sistemului național de pensii, de la pragul nerespectat de 6% pentru educație la viteza de creștere a datoriei publice, statul român își bugetează anual existența plecând aproape exclusiv de la imperative politice. E necesară o viziune coerentă de dezvoltare iar structura de cheltuieli a statului ajustată în consecință. 

7. REFORMA

Energetică și sustenabilitatea mediului

Statul român prin instituțiile sale și prin companiile publice este simultan unul dintre cei mai mari producători de energie, unul dintre cei mai importanți poluatori, și autoritatea centrală de reglementare atât în producerea de energie cât și în normele de protecție a mediului. Toate aceste roluri simultane trebuie armonizate în așa fel încât statul să transmită o direcție coerentă în care resursele publice și cele private să maximizeze atât securitatea energetică a României cât și protecția mediului nostru natural.

Iar implicarea în conservarea mediului natural – menținerea diversității biosferei, diminuarea impactului antropic asupra mediului și progres către neutralitate climatică, trebuie să fie parte din misiunea explicită a administrației publice. 

8. REFORMA

Digitală

Digitalizarea autentică a statului. De la identitatea electronică a cetățenilor până la accesul fiecăruia la servicii publice online, statul român este rămas în urma multor alte state UE. Rezistența instituțiilor la digitalizare este enormă iar și acolo unde se fac pași înainte tentația statului este tot aceea de a monopoliza în loc de a deschide.

Discrepanța dintre sectorul public și cel privat în materie de digitalizare este enormă iar ea trebuie redusă masiv fiindcă altfel condamnă părți importante din populație la sărăcie și subdezvoltare. 

Partide politice deschise

Nimic din toate acestea nu este posibil fără implicarea activă a cetățenilor în partide și în viața politică în general. Iar pentru asta e nevoie de deschiderea reală a partidelor, pe aceleași principii ale transparenței și competiției corecte.

Uniunea Pentru Reforma Statului își propune sa fie un exemplu în acest sens, implementând câteva principii esențiale de organizare internă, menite să atragă oameni din sectorul privat și societatea civilă interesați de implicare politică:

Alegerea liderilor și candidaților prin vot universal, proportional, fără delegați, deschis tuturor membrilor. Încurajăm astfel performanța politică prin competiție internă autentică.

Libertate de exprimare pentru membri simpli și eliminarea delictului de opinie și sancțiunilor aferente. Încurajăm astfel transparența și evităm abuzul de putere.

Separare clară între organismele administrative și cele politice. Adesea în partidele românești cei care preiau puterea intern o folosesc pentru a sugruma apoi însăși competiția politică. O separare clară a puterilor și un sistem de control și echilibru dinspre bază spre vârf permit ruperea acestui cerc vicios.

Mecanism clar și transparent, pe bază de vot al membrilor, pentru suportul unor candidați originari în afara partidului. Misiunea publică a partidelor include să creeze premizele și infrastructura ca cele mai bune idei și cei mai buni oameni să își găsească drumul către validarea cetățenilor prin vot. 

Profesionalizarea dezvoltării de politici publice. Deschiderea asumată către expertiza actorilor non-politici cât și aplecarea către politici publice ancorate în date statistice fundamentează un alt mod de a propune soluții. 

Democrație internă autentică. Nu putem avea democrație matură în România fără a avea partide care practică democrația cu adevărat înăuntrul lor. De la facilitarea referendumurilor interne la accesul la arbitraj intern independent, elementele de bază ale unui stat de drept trebuie să se regăsească în primul rând în interiorul partidelor pentru a putea supraviețui la nivelul statului în ansamblu.

Protecția drepturilor fundamentale

Deși toți cetățenii României beneficiem teoretic de o lungă listă de drepturi garantate prin Constituție, realitatea simplă și tristă este că statul român fie nu poate fie nu dorește să ni le asigure tuturor. De la dreptul la învățătură la dreptul la ocrotirea sănătății, de la dreptul la un mediu sănătos la libertatea economică, de la dreptul de asociere la libertatea întrunirilor, e o lungă listă de drepturi și libertăți explicit exprimate în Constituție dar care pentru milioane de români lipsesc cu desăvârșire. 

Segmente importante din populație suferă consecințele directe ale incapacității sau lipsei de voință a statului. De la violența domestică împotriva femeilor la abandonul școlar a zeci de mii de copii, de la traficul de carne vie la defrișările masive de pădure, flageluri ce afectează direct sute de mii de români sunt tolerate de statul român fie prin incapacitate legislativă, fie prin inacțiune executivă, fie prin lipsă de acces la justiție.  

Statul poate și trebuie să facă mult mai bine decât face în toate aspectele enumerate mai sus, însă pentru asta e nevoie atât de reforma reală a modului său de funcționare cât și de voința politică pentru a o implementa.

Viziunea pe care v-o propunem este una de amplă reformă a statului

Această reformă a statului nu se poate realiza fără partide cu adevărat democratice pe dinăuntru, și fără ea protecția drepturilor fundamentale ale tuturor cetățenilor români nu poate fi asigurată. Viziunea mea se transpune direct și concret în zeci de proiecte de legi necesare pentru reforma statului, într-un statut al partidului care să permită autentică democrație internă și control dinspre bază spre vârf, și o perspectivă de dezvoltare a societății care să asigure drepturile și libertățile tuturor cetățenilor români.

Vezi activitatea mea parlamentară